null

Międzypokoleniowy Koncert Świąteczny on-line

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po zakończonej transmisji Międzypokoleniowego Koncertu Świątecznego online w wykonaniu Orkiestry Juno Wars Uczniów SP 316 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo ds. oświaty – Piotr Kobierski wyraził słowa uznania i podziękowania:

„Chciałbym przekazać na ręce Pani Aleksandry Stadnickiej-Wawer wszystkim młodym artystom i kadrze Orkiestry mandolinowej Juno Wars gorące podziękowania za wspaniały koncert i niezapomniane chwile pełne wzruszeń. Od wielu lat jesteśmy uczestnikami niesamowitego wydarzenia artystycznego wprowadzającego nas w świąteczną atmosferę i dającego radość z powitania Nowego Roku. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, radości i dalszego rozwoju artystycznego w nadchodzącym Roku 2021”.

 

Orkiestra Mandolinowa Juno Wars

 

Orkiestra Mandolinowa Juno Wars to unikatowy zespół. Jego nadrzędnym celem jest upowszechnianie wychowania muzycznego i edukacji kulturalnej wśród dzieci poprzez grę na mandolinach, a w pierwszych latach nauki również poprzez śpiew i taniec.

 

Juno Wars został założony przy szkole nr 316 w roku 1984 przez Mieczysława Fabera. Od roku 1992 dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Aleksandra Stadnicka-Wawer, twórca zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu autorskiego ,,Orkiestra mandolinowa” . Program ten pozwolił na połączenie działalności artystycznej orkiestry z realizacją obowiązku szkolnego.

 

Repertuar orkiestry jest bardzo różnorodny, a wykonywane przez nią utwory wymagają opracowania

i przystosowania do możliwości wykonawczych i specyfiki zespołu. W programach orkiestry można było usłyszeć muzykę popularną, ludową, filmową i poważną.

 

W skład orkiestry wchodzą mandoliny, mandole, instrumenty perkusyjne i fortepian. Wykorzystywane są również: wiolonczela, flet, trąbka, akordeon i instrumenty sztabkowe. Niektóre utwory wykonywane są w towarzystwie wokalistów i chóru. Podczas koncertów można było usłyszeć także instrumenty niekonwencjonalne, takie jak trąbki rowerowe, gliniane ptaszki, gwizdki, tara do prania czy kryształowe wazoniki. Innym wykorzystywanym pomysłem są np. okrzyki dzieci w ramach utworu.

 

Niepowtarzalne brzmienie orkiestry i urozmaicone aranżacje powodują u dzieci bardzo dużo pozytywnych emocji. Dzieci z zainteresowaniem czytają nuty, cieszą się możliwością wspólnego muzykowania. Mali muzycy z niecierpliwością oczekują na połączenie wszystkich głosów orkiestrowych i efekty końcowe – koncerty i występy na terenie szkoły, Warszawy, Polski, a nawet poza granicami kraju. Orkiestra Juno Wars wielokrotnie brała udział w konkursach i przeglądach zespołów instrumentalnych na terenie Polski i Europy, zajmując zawsze najwyższe miejsca.

 

Orkiestra mandolinowa Juno Wars to zespół jedyny w swoim rodzaju. Nie ma drugiej takiej dziecięcej orkiestry w Polsce i na świecie. Orkiestra, w której grają dzieci z klas I-VI, daje każdemu z nich szansę na odkrycie swojego talentu muzycznego. Dzięki uczestnictwu w lekcjach muzyki i próbach dzieci uczą się tańczyć, śpiewać, grać na mandolinach, mandolach, instrumentach sztabkowych i perkusyjnych, uczą się również odczytywania zapisu nutowego. W efekcie dzieci biorą udział we wspaniałych koncertach podsumowujących każdy semestr kształcenia, jak również w koncertach poza terenem szkoły. Gra w Orkiestrze Juno Wars to poznawanie świata muzyki, polskiej kultury i kultury innych narodów.

 

Granie w orkiestrze daje wiele korzyści pozamuzycznych i ogólnorozwojowych. Gra na instrumencie stanowi bowiem formę aktywności nie tylko muzycznej, ale również psychicznej. Dodatkowo wspólna gra na instrumentach daje radość, dobrą zabawę z rówieśnikami oraz uczy systematyczności.

 

Muzykowanie prowadzi do ogólnego rozwoju dziecka poprzez usprawnianie procesów poznawczych: pamięci, uwagi, koncentracji, zdolności obserwacji i porównywania, wrażeń, spostrzeżeń. Aktywne uczestniczenie w zajęciach z użyciem instrumentów przez dzieci pobudza również rozwój: wrażliwości, emocji, poczucia estetyki i socjalizacji.

 

Dzięki wybraniu tej formy nauki muzyki dzieci znacznie lepiej radzą sobie z nauką innych przedmiotów – zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. Dzieci z klas objętych programem Orkiestra mandolinowa chętniej i odważniej biorą udział w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, odnosząc liczne sukcesy.

 

Koncertując dla znakomitej publiczności w prestiżowych miejscach w Polsce (m.in. w Filharmonii Narodowej, dla Prezydenta i Kuratora Miasta Stołecznego Warszawa, Rzecznika Praw Dziecka, Dyrektora Biura Edukacji, w Pałacu Ślubów czy w Pałacu Biskupów dla licznie zgromadzonych dyrektorów szkół podstawowych i średnich) i Europie (Szwecja, Niemcy, Słowacja, Węgry), nagrywając płyty w profesjonalnym studiu (Studio Polskiego Radia im. Kazimierza Lutosławskiego), dzieci wzmacniają swoje poczucie własnej wartości, co niejednokrotnie pomaga im w funkcjonowaniu w szkole, jak i późniejszym, dorosłym życiu.

 

Wspólne muzykowanie to nauka współpracy w zespole, jakże ważna w całym życiu. Dzieci śpiewając, tańcząc i grając w Juno Wars, współpracują ze sobą, zaprzyjaźniają się, co w oczywisty sposób korzystnie wpływa na ich relacje w klasie czy w całej społeczności szkolnej. Niejednokrotnie te znajomości przeradzają się w przyjaźnie trwające również wtedy, gdy dzieci opuszczą już mury szkoły 316.

 

Gra w orkiestrze mandolinowej Juno Wars to niezapomniana przygoda i nieocenione wsparcie

w odnoszeniu przez dziecko sukcesów w szkole i w dorosłym życiu. Wspólne granie powoduje nawiązywanie dobrych relacji z rówieśnikami, uczy mądrego spędzania czasu. Koncerty i wyjazdy to okazja do poznania wartościowych ludzi oraz świata.

 

 

 

 

https://youtu.be/naWmjSzvSYU