null

Małe dotacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy podjął 3 uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych             w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo             m.st. Warszawy w 2021 roku:

1. UCHWAŁA ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Bemowo  m.st. Warszawy w roku 2021 pod nazwą „Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób doznających przemocy”. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo w poniższym linku:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/realizacja-program-w-z-zakresu-przeciwdzia-ania-przemocy-w-rodzinie-skierowanych--1

2. UCHWAŁA ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Bemowo  m.st. Warszawy w roku 2021 pod nazwą „Zapewnienie oferty pomocy osobom stosującym przemoc w rodzinie, podejrzanym o stosowanie przemocy oraz przejawiającym skłonności do zachowań agresywnych w formie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy w rodzinie”. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo w poniższym linku:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/zapewnienie-oferty-pomocy-osobom-stosuj-cym-przemoc-w-rodzinie-podejrzanym-o-stosow

3. UCHWAŁA ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Bemowo  m.st. Warszawy w roku 2021 pod nazwą Realizacja projektów w obszarze zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2021 roku”. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo w poniższym linku:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/realizacja-projekt-w-w-obszarze-zapobiegania-uzale-nieniom-i-patologiom-spo-ecznym-

Zapraszamy do składania ofert.


Szanowni Państwo,

informujemy o trwającym naborze ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania „małych dotacji” znajdziecie Państwo poniżej:

nowa.um.warszawa.pl/waw/ngo/male-dotacje

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 106 915,00 zł.

W celu zapoznania się ze szczegółami naboru zapraszamy pod link:

https://www.witkac.pl/#contest/view?id=13502

Zapraszamy do składania ofert.