null

Cписок офіційних онлайн-шкіл та платформ в Україні, що організовують навчальний процес в умовах війни

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na fladze Ukrainy zamieszczono grafikę drzewa, które zamiast liści posiada przybory szkolne.
Autor: Ł. Szczepaniak

W związku z potrzebą udokumentowania zakończenia edukacji szkolnej przez uczniów, informujemy, iż na stronie Biura Edukacji zamieszczono spis szkół prowadzących zdalną naukę, rekomendowanych przez UA Ministerstwo Oświaty.
У зв’язку з сигналами деяких українських батьків щодо необхідності офіційного документування завершення шкільної освіти учнями, повідомляємо, що на сайті Управління освіти є перелік шкіл, які пропонують дистанційне навчання, рекомендованих Міністерством освіти України.

Link do  listy oficjalnych szkół i platform internetowych na Ukrainie, które organizują proces edukacyjny w czasie wojny:

cписок офіційних онлайн-шкіл та платформ в Україні, що організовують навчальний процес в умовах війни

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/spysok-ofitsiynykh-onlayn-shkil-ta-platform-v-ukrayini-shcho-orhanizovuyut-navchalnyy-protses-v-umovakh-viyny