null

Kontakt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja tel. 22 44 37 644 

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa

fax: 22 325-40-02
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00-18.00*
Wtorek-Piątek: 8.00-16.00
 

Dni przyjęć interesantów w Referacie Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo
Każdy poniedziałek w godzinach 8:30 – 15:30.
W pozostałe dni (od wtorku do piątku) informacji udziela Wydział Obsługi Mieszkańców.

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Przyjmowanie wniosków: 22 325 40 41
Wydawanie paszportów: 22 325 40 40
Fax: 22 325 40 25
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 10:00 – 17:30
wtorek – piątek   08:00 – 15:30

* w poniedziałki po 16.00 pracują komórki odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z interesantami czyli:

* Wydział Obsługi Mieszkańców
* stanowiska kasowe w Wydziałach Budżetowo-Księgowych
* Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)  tel. 22 44 37 840
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB) tel. 22 44 37 750
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK) tel. 22 44 37 710
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG) tel. 22 44 37 620
Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WND) tel. 22 44 37 784
Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN) tel. 22 44 37 700
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy (WID) tel. 22 44 37 660
Wydział Kultury dla Dzielnicy (WKU) tel. 22 44 37 816
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)

informacja ogólna:

22 44 37 644

informacja sprawy

komunikacyjne:

22 44 37 645

Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (WOU) tel. 22 44 37 771
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ) tel. 22 44 37 820 
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW) tel. 22 44 37 790
Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych dla Dzielnicy (WPS) tel. 22 44 37 860
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy (WPK) tel. 22 44 37 692
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (WSR) tel. 22 44 37 600
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego dla Dzielnicy (WRA) tel. 22 44 37 684
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy (WSZ) tel. 22 44 37 580
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP) tel. 22 44 37 611
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)  tel. 22 44 37 570
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej, Kontroli Zarządczej oraz Zarzadzania Ryzykiem dla Dzielnicy (SKW) tel. 22 44 37 866

 

Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich  tel. 22 32 540 61
Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  tel. 22 44 377 75