null

Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika ilustracyjna.
Autor: Freepick

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Z projektem uchwały można zapoznać się poniżej.

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, opinii i propozycji od stron zainteresowanych w tej sprawie, w tym od samych seniorów, organizacji pozarządowych, lokalnych władz oraz instytucji publicznych.

Konsultacje są prowadzone w terminie od 3 do 10 sierpnia 2023 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski do projektu uchwały:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
  • pocztą na adres wskazany w pkt. 1;
  • mailem na adres: zdrowie@mazovia.pl.

Uwagi do projektu należy zgłaszać za pomocą formularza 

Szczegóły na stronie Mazowsza.