null

Komunikat - Zawieszenie zajęć organizowanych przez Urząd Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aktualizacja

24.03.2020

Szanowni Państwo,

dziś została podjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXVIII/833/2020 wprowadzenia czasowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

 

Rada Warszawy zdecydowała, że na wiślanych bulwarach i plażach znów nie wolno pić alkoholu. Zakaz spożycia alkoholu w miejscach publicznych ma charakter czasowy. Obowiązuje w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

24.03.2020

Zarządzenie 12/2020

Dyrektora Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w czasie ogłoszenia epidemii

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz § 7 ust. 1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (Uchwała Nr LVI/1420/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r., w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. opublikowanym w Dz.U. o ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym podjęciem kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 zarządza się, co następuje:

 • 1. W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zawiesza się działalność Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w zakresie świadczenia usług dla czytelników oraz innych podmiotów.
 • 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 zbiory biblioteczne będą niedostępne.
 • 3. Zawiesza się naliczanie opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów, łącznie w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 r.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

          

/-/ Anna Fiszer - Nowacka

Dyrektor Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

18.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Zarząd ElektroEko podjął decyzję o wstrzymaniu, od dnia 14.03 br. - do odwołania, realizacji zleceń odbioru ZSEE z gospodarstw domowych, oraz obsługi sobotnich punktów zbierania na terenie Warszawy.

W przypadku poprawy sytuacji, która umożliwi przywrócenie funkcjonowania systemu w dotychczasowym zakresie, zostaną Państwo o tym poinformowani w oddzielnej korespondencji.

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

17.03.2020

Koronawirus – ważne informacje o pracy Urzędu dzielnicy Bemowo

Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zapewnić ciągłość działania miejskiego systemu usług i administracji zmieniony został sposób funkcjonowania miasta i podległych mu instytucji.

Zgodnie z zaleceniami Urząd Dzielnicy Bemowo wprowadził następujące ograniczenia, do których należy się stosować:  

 • Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędów bez pilnej potrzeby. Jeżeli sprawa nie jest terminowa – prosimy o załatwienie jej później.

Czy sprawa jest pilna można sprawdzić:

 • 22 / 44 37 550
 • e-mail: bemowo.urzad@um.warszawa.pl

 

 • Jakie sprawy załatwisz w urzędzie?

- rejestracja pojazdów tylko fabrycznie nowych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 22/ 325 40 88)

- tylko odbiór dowodów osobistych po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 22/ 325 40 66)

- tylko odbiór paszportów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 22/ 325 40 40)

 

Ponadto w ograniczonym zakresie następujące sprawy (będzie można tylko złożyć pisma/wnioski):

- decyzje administracyjne i czynności z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej.

 

 • Jakich spraw nie załatwisz w urzędzie?

Do odwołania nie będą procedowane następujące sprawy:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

- bezpłatne porady prawne;

- przyjmowanie wniosków o najem lokali komunalnych.

 

 • Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego.

 

 • Brak możliwości płatności w kasach

W najbliższych dniach nie będzie możliwości płatności w kasach urzędów. Płatność przelewem, na poczcie lub we wpłatomacie.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

16.03.2020

SZANOWNI PAŃSTWO!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA, PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NA TERENIE WYBIEGU DLA PSÓW.

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

16.03.2020

SZANOWNI PAŃSTWO!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 16 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA, WSZYSTKIE PLACE ZABAW I SIŁOWNIE PLENEROWE ADMINISTROWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOM.

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

16.03.2020

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) , stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawa zostaje tymczasowo zawieszona w okresie od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

16.03.2020

Szanowni Państwo informujemy, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego

nie spowodowało zmian, w prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy

Bemowo, procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

13.03.2020

Informujemy, że powstała strona internetowa na bieżąco aktualizowana:

www.um.warszawa.pl/koronawirus  

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

12.03.2020

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

____________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

12.03.2020

Zamknięte domy kultury i ośrodki sportu.

W uzgodnieniu z władzami m.st. Warszawy została podjęta decyzja, że od dziś (12 marca) do odwołania zamknięte będą domy kultury, ośrodki sportu a także placówki biblioteki publicznej w naszej Dzielnicy.

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

12.03.2020

Informacje o zawieszeniu zajęć w szkołach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

___________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

Wydarzenia kulturalne:

Informujemy, iż planowany koncert z cyklu Bemowska Scena Kabaretu Literackiego w dniu 15 marca, został odwołany.

Do czasu odwołania zawieszono zajęcia:

 • Chór Bemcanto
 • Warsztaty artystyczno-plastyczne
 • Chór Bemolki
 • Warsztaty gitarowe

__________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja

Wydarzenia prozdrowotne:

 

Przedstawiamy listę  zajęć prozdrowotnych ZAWIESZONYCH DO ODWOŁANIA:

Zajęcia prozdrowotne dla dzieci;

 • BALET
 • SAMOOBRONY
 • ROZTAŃCZONE DZIECIAKI
 • CHEERLEADERS

 

Zajęcia prozdrowotne dla dorosłych;

 • AEROBOKS
 • AEROBIK
 • GIMNASTYKA
 • ZDROWY KREGOSŁUP
 • JOGA
 • PILATES
 • TANIEC W KRĘGU
 • TAI CHI
 • TANIEC BRZUCHA
 • RZEŹBA CIAŁA
 • STRONG SENIOR
 • ZUMBA
 • ZUMBA GOLD
 • TANIEC TOWARZYSKI
 • BACHATA
 • LATINO SOLO 50+
 • AQUA AEROBIK
 • PŁYWANIE REKREACYJNE
 • SPOTKANIA TANECZNE dla seniorów w Klubie Yogi (planowane były w dniach 18 i 25 marca br. O kolejnych spotkaniach poinformujemy przez administrację klubu Yogi).

 

 

Zajęcia w ramach AKADEMI BEMOWSKIEGO SENIORA;

 • KOMPUTERY
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • SMARTFONY
 • TRENING PAMIĘCI
 • nauka komputera
 • nauka i obsługa smartfona
 • zajęcia prozdrowotne
 • wykłady Akademii Bemowskiego Seniora

 

KLUB BEMOWSKIEGO SENIORA będzie nieczynny do odwołania.

____________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja!

                                                                                                                                                                                                                                                 11.03.2020

Wydarzenia sportowe:

w związku z otrzymanymi rekomendacjami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem uprzejmie  informujemy o odwołaniu zaplanowanych imprez sportowo rekreacyjnych oraz zajęć rekreacyjnych :

 • Dzień z koszykówką na Bemowie
 • Tytan Wioślarski
 • Rusz się ze sportowcami przed świętami
 • Zajęcia siatkarskie dla najmłodszych
 • Zajęcia z tenisa stołowego
 • Zajęcia badmintona
 • Zajęcia brydżowe
 • Szkolne zawody sportowe
 • Zajęcia Nordic-Walking w dniu 14 marca 2020 roku
 • Otwarte sale dla mieszkańców
 • Otwarte boiska

 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o sytuacji

____________________________________________________________________________________________________

Informacje o placówkach oświatowych:

Szanowni Mieszkańcy,

 

10.03 br. dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 150 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (SP 316 oraz Przedszkola nr 381), wykonując rekomendacje Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, podjęli decyzje o zawieszeniu od dnia 11 marca br. zajęć w ww. placówkach.  Decyzja ta podjęta została na podstawie  &18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych szkołach i placówkach. 

 

Działania powzięto z myślą o bezpieczeństwie dzieci  i młodzieży bowiem zaistniało przypuszczenie, że jeden z uczniów mógł mieć kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Praca placówek zostanie przywrócona niezwłocznie po dokonaniu dezynfekcji. Wszystkie czynności wykonywane są pod nadzorem i w ścisłej współpracy z Inspekcją Sanitarną.

 

Rodzice będą na bieżąco informowani o sytuacji.