null

Komisje Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Składy komisji

Komisja Rewizyjna:

 1. Aneta Nowolecka Przewodnicząca
 2. Maciej Bartosiak Wiceprzewodniczący
 3. Wioletta Borecka
 4. Adam Niedziałek
 5. Marcin Wierzchowski
 6. Artur Zygrzak

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich:

 1. Patrycja Czerska Przewodnicząca
 2. Jarosław Oborski Wiceprzewodniczący
 3. Wioletta Borecka
 4. Iwona Łoboda
 5. Marcin Wierzchowski

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Artur Zygrzak Przewodniczący
 2. Wioletta Borecka Wiceprzewodnicząca
 3. Adam Niedziałek Wiceprzewodniczący
 4. Maciej Bartosiak
 5. Jarosław Dąbrowski
 6. Wojciech Klażyński
 7. Maciej Ryszkowski
 8. Anna Wosińska

Komisja Edukacji:

 1. Iwona Łoboda Przewodnicząca
 2. Jarosław Oborski Wiceprzewodniczący
 3. Wioletta Borecka
 4. Marek Cackowski
 5. Patrycja Czerska
 6. Magdalena Gogol
 7. Aneta Nowolecka 

Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego:

 1. Magdalena Gogol  Przewodnicząca
 2. Marta Sylwestrzak Wiceprzewodnicząca
 3. Krystian Barciński
 4. Patrycja Czerska
 5. Łukasz Jankowski
 6. Marek Lipiński
 7. Adam Niedziałek
 8. Robert Podpłoński
 9. Adam Zawistowski

Komisja Kultury, Sportu i Promocji:

 1. Anna Wosińska  Przewodnicząca
 2. Kazimierz Szczerba Wiceprzewodniczący
 3. Maciej Bartosiak
 4. Jarosław Dąbrowski
 5. Wojciech Klażyński
 6. Marek Lipiński
 7. Maciej Ryszkowski

Komisja Ochrony Środowiska:

 1. Maciej Bartosiak Przewodniczący
 2. Patrycja Czerska Wiceprzewodnicząca 
 3. Krystian Barciński
 4. Ewa Przychodzień-Schmidt 
 5. Marta Sylwestrzak
 6. Joanna Wośko-Matryba
 7. Adam Zawistowski

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych:

 1. Joanna Wośko-Matryba Przewodnicząca
 2. Aneta Nowolecka Wiceprzewodnicząca 
 3. Marek Cackowski
 4. Łukasz Jankowski
 5. Halina Molka
 6. Ewa Przychodzień-Schmidt
 7. Kazimierz Szczerba

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Wioletta Borecka Przewodnicząca
 2. Robert Podpłoński Wiceprzewodniczący 
 3. Patrycja Czerska
 4. Adam Niedziałek
 5. Artur Zygrzak