null

Kolejne ognisko grypy ptaków (HPAI) na Mazowszu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Łabędź na wodzie

24 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było wykrycie na terenie województwa mazowieckiego kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu pierwszego ogniska grypy ptaków w 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego. 23 marca 2021 r. otrzymano sprawozdania z badań, dotyczące próbek pobranych od kur niosek w gospodarstwie liczącym 420 tys. szt. ptaków (8 kurników), zlokalizowanych w m. Chromakowo (gm. Lutocin, pow. żuromiński). W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (HPAI). W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

W trakcie posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Paweł Jakubczak, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zapewnił, że zastosowane zostały procedury związane z zabezpieczeniem gospodarstwa, w którym stwierdzono wystąpienie ogniska grypy ptaków. Procedury te skupiają się na określeniu działań, ograniczających możliwość transmisji wirusa grypy ptaków do innych gospodarstw – m.in. poprzez instalację specjalnych mat dezynfekcyjnych. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że na miejscu prowadzone jest dochodzenie epizootyczne.

We wtorek, 23 marca br., w Żurominie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w trakcie którego omówiono bieżącą sytuację, związaną z wystąpieniem ogniska grypy ptaków na terenie powiatu oraz omówiono schemat współpracy w władzami powiatowymi.

Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego:

 • monitorowanie na bieżąco sytuacji w województwie dotyczącej grypy ptaków oraz utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami, inspekcjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w ramach wymiany informacji,
 • prowadzenie badań w hodowlach na terenach powiatów najbardziej zagrożonych grypą ptaków,
 • współpraca funkcjonariuszy Policji z powiatowymi lekarzami weterynarii,
 • rekomendacje w zakresie informacji dla wszystkich zaangażowanych w produkcję ptaków (hodowców, firmy zaopatrujące w paszę, firmy utylizacyjne, firmy transportowe),
 • codzienne raportowanie Wojewodzie Mazowieckiemu na temat postępu prac związanych z przeprowadzanym dochodzeniem epizootycznym.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego i sierpeckiego

W związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków w gospodarstwie w m. Chromakowo (gm. Lutocin, pow. żuromiński), 24 marca 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego i sierpeckiego, zgodnie z którym:

 • za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący:

– w powiecie żuromińskim:

 1. w gminie Lutocin miejscowości: Chromakowo, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Przeradz Mały, Mojnowo, Swojęcin, Siemcichy, Obręb;
 2. w gminie Żuromin miejscowości: Poniatowo, Kruszewo, Będzymin.
 • za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący:

– w powiecie żuromińskim:

 1. w gminie Lutocin miejscowości: Pietrzyk, Głęboka, Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Siemcichy, Szoniec, Psota, Chrapoń, Dębówka, Parlin, Lutocin, Boguszewiec, Elżbiecin, Seroki, Obręb, Zimolza, Jonne, Felcyn;
 2. w gminie Lubowidz: Obórki, Jasiony, Purzyce, Żarnówka, Rynowo, Sinogóra, Cieszki, Bądzyn, Łazy, Dziwy, Biały Dwór;
 3. w gminie Żuromin miejscowości: Tadajówka, Raczyny, Dąbrowice, Rozwozin, Będzymin, Rzężawy, Brudnice, Wiadrowo, Żuromin, Poniatowo, Dąbrowa, Cierpigórz, Olszewo, Franciszkowo, Młudzyn, Chamsk, Dębsk,
 4. w gminie Bieżuń miejscowości: Strzeszewo, Sadłowo, Sadłowo Parcele, Karniszyn, Karniszyn Parcele, Stawiszyn Zwalewo, Stawiszyn Łaziska, Kobyla Łąka, Dźwierzno, Kocewo, Myślin, Bieżuń, Dąbrówki, Władysławowo, Mak.

– powiecie sierpeckim:

 1. w gminie Rościszewo miejscowości: Września, Polik i Puszcza.

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem, w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym:

 • nakazuje się m.in.:
 1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 2. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 • zakazuje się m.in.:
 1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, chyba, że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki,
 2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,
 3. organizowania polowań na ptaki łowne,

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem, w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym:

 • nakazuje się m.in.:
 1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • zakazuje się m.in.:
 1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że, właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. organizowania polowań na ptaki łowne.

Rozporządzenie Wojewody wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów i obowiązuje do czasu jego uchylenia.