null

Karta Dużej Rodziny - uprawnienia w zakresie zużycia energii elektrycznej w 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Freepik

Posiadanie Karty Dużej Rodziny przynosi szereg profitów. Jednym z nich jest zwiększenie zakupu limitu energii elektrycznej w 2023 roku!

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wprowadziła zapisy, na podstawie których każde gospodarstwo domowe kupi energię elektryczną po starej cenie do 2000 kWh, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym do 2600 kWh, a rolnicy i rodziny z Kartą Dużej Rodziny aż 3000 kilowatogodzin prądu po obecnej cenie. Jeżeli będziecie posiadali Państwo Kartę Dużej Rodzinę, to limit zużycia energii wzrasta z 2 tys. kWh na rok, do 3 tys. kWh na rok i jest to limit na zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku.

 

Aby skorzystać z wyższych limitów, niezbędne będzie złożenie specjalnego oświadczenia w spółce energetycznej dostarczającej prąd. Mowa tu o potwierdzeniu posiadania Karty Dużej Rodziny lub orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Prawo do KDR ma każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka,
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
  • dzieci.

Rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Kartę mogą otrzymać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.