null

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

pok. 222
telefon: 22 443 77 10
e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

  1. obsługa w zakresie organizacji pracy Głównego Księgowego Dzielnicy;
  2. przyjmowanie przychodzącej do Wydziału korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej i po zadekretowaniu przez Głównego Księgowego Dzielnicy, przekazywanie zgodnie z dekretacją;
  3. prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej (rejestracja pism i udzielanie odpowiedzi na pisma);
  4. prowadzenie terminarza pracy Głównego Księgowego Dzielnicy;
  5. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników Wydziału;
  6. prowadzenie centralnego rejestru umów cywilno-prawnych, powodujących powstanie po stronie m.st. Warszawy zobowiązań finansowych, z wyjątkiem umów zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej;
  7. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.