null

Kierunki działań na rzecz seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierunki działań na rzecz seniorów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy osoby starsze stanowią blisko 20% populacji wszystkich mieszkańców (25.143 osoby – stan na 31 grudzień 2016 roku), oznacza to, że seniorem jest blisko co piąta osoba. Dla porównania w 2014 roku liczba ta wynosiła 22.223 osoby, a w 2010 roku 18.472 i stanowiła 16,1 % udziału osób w wieku poprodukcyjnym   w ogólnej liczbie ludności dzielnicy.

W tej grupie dość znaczną część stanowią seniorzy powyżej 90 r.ż.: 2.161 kobiet oraz 1.123 mężczyzn, łącznie 3.284 seniorów. Do tej grupy osób należy skierować specjalny program zajęć aktywizujących oraz usług opiekuńczych.

Mając na uwadze stale wzrastający odsetek ludzi starszych, bardzo ważnym zadaniem na najbliższe lata jest opracowanie programu, który będzie tworzył warunki do działań promujących aktywność osób starszych, integrował tę grupę społeczną oraz dawał jej poczucie bezpieczeństwa w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Istotnym zadaniem będzie zatem dostosowanie do potrzeb i możliwości seniorów atrakcyjnej oferty, mającej na celu utrzymanie aktywności psychofizycznej i integracji społecznej osób w wieku 60 +. Nie będzie to zadanie łatwe, gdyż seniorzy nie są grupą jednorodną, jedni wymagają głównie usług opiekuńczo-wspierających, inni cierpią na samotność i nadmiar wolnego czasu, a inni wręcz przeciwnie są poznawczo aktywni, a ich potencjał nie jest w pełni wykorzystany.

W związku z powyższym, potrzebne jest skoordynowane, kompleksowe, wielokierunkowe współdziałanie osób, instytucji, placówek, organizacji, itp. aby sprostać wyzwaniom zmieniającej się sytuacji demograficznej na terenie Dzielnicy.

Uchwała Rady Dzielnicy Bemowo nt. wyrażenia opinii na temat koncepcji kierunków działań na rzecz seniorów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Załączniki: