null

Informacje dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych
na cele mieszkaniowe, stanowiących własność m.st. Warszawy, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Pełne informacje dostępne pod linkami:

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/aktualnosci-sprawy-urzedowe/przekszta-cenie-prawa-u-ytkowania-wieczystego-w

https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-m-st-warszawy-w-trybie-ustawy-z-dnia-20-lipca-2018?inheritRedirect=true