null

Grupy osiedlowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skład Grup Osiedlowych:

  • policjant dzielnicowy – właściwy dla danego rejonu,
  • strażnik miejski - właściwy inspektor ds. rejonu,
  • przedstawiciel właściwej Rady Osiedla,
  • przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Bemowo

Zadania Grup Osiedlowych:

  • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
  • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,
  • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Ponadto działalność grup ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

 

GRUPY OSIEDLOWE działające w ramach programu Bezpieczne Osiedle obejmują swoim działaniem następujące osiedla:

GO  I    - Osiedle Groty, Boernerowo, Osiedle Bemowo III

GO  II  - Osiedle Bemowo IV, Osiedle Bemowo V

GO III - Osiedle Bemowo I, Osiedle Bemowo II, Osiedle Stare i Nowe Górce

GO IV - Osiedle Przyjaźń, Spółdzielnie Mieszkaniowe Jelonki

GO  V   - Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska

GO  VI – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Rozłogi