null

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie w tle - klawiatura komputera. Pop środku umieszczono duży tekst "Granty PPGR wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
Autor: Ł. Szczepaniak

Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PPGR.
Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do składania wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.
Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR.

Projekt zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

• zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

• są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,

• nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z formularzem kontaktowym oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy zamieszkania.

Termin składania oświadczeń w Wydziałach Obsługi Mieszkańców upływa w dniu 3.11.2021 r.

 

Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Realizacja projektu przez Miasto Stołeczne Warszawa uzależnione jest od pozyskania grantu oraz jego wysokości.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega, iż w przypadku nie otrzymania grantu w pełnej wysokości
na zadanie, wprowadzi dodatkowe kryteria wyboru osób uprawnionych do udziału w programie.

Pliki do pobrania: