null

Forum Bemowskich Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Forum Bemowskich Seniorów powstało w czerwcu 2017 roku. Powołanie Forum wyznaczone zostało jako jeden z głównych priorytetów do realizacji z materiału „Kierunki działań na rzecz Seniorów w Dzielnicy Bemowo”, które pozytywnie zaopiniowała Rada Seniorów Dzielnicy Bemowo Uchwałą Nr 15/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku oraz Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Uchwałą Nr XLI/156/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku. Kierunki opracował Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo po konsultacjach z Radą Seniorów Dzielnicy Bemowo.

„Kierunki działań na rzecz Seniorów” to strategiczny plan działań na najbliższe lata Dzielnicy Bemowo na rzecz mieszkańców w wieku 60+. Zadania przyjęte w dokumencie wpisują się w założenia Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 – 2020”, którego głównym celem jest aktywizacja i integracja Seniorów.

Powołane Forum Bemowskich Seniorów jest reprezentacją organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, spółdzielni mieszkaniowych, związków, osób fizycznych, które działają na rzecz poprawy jakości życia osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo.

Jego zadaniem jest m.in. wspieranie i integracja środowisk seniorskich z terenu Dzielnicy Bemowo, wymiana doświadczeń, współpraca oraz dyskusja o potrzebach osób starszych.

Spotkania Forum Bemowskich Seniorów odbywają się systematycznie pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo – Pana Michała Grodzkiego w siedzibach poszczególnych partnerów wchodzących w skład Forum. Podczas spotkań liderzy placówek przedstawiają profil działalności swoich klubów, ośrodków, uniwersytetów, związków, itp. oraz wymieniają informacje o ofercie programowej dostępnej dla Seniorów. Omawiane są bieżące sprawy dot. organizacji  np. imprez dzielnicowych, pomysły nowatorskich działań i przedsięwzięć oraz projekty i programy środowiskowe skierowane do Seniorów.

W spotkaniach Forum Bemowskich Seniorów uczestniczy blisko 30 podmiotów.

Instytucje, organizacje, itp. zainteresowane udziałem w spotkaniach Forum Bemowskich Seniorów prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo ul. Rozłogi 10, tel. 22 487-13-81.

Załączniki: