null

E-składka – nowe, łatwiejsze rozliczanie z ZUS

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem, na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o indywidualnym numerze rachunku składkowego (NRS) ZUS wysyła listem poleconym, na adres wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej. Jeśli nie poznamy swojego numeru rachunku składkowego, nie opłacimy składek w 2018 r., gdyż dotychczasowe rachunki będą zamknięte. Płatnicy składek, czyli firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz osoby duchowne po nowym roku będą dotychczasowe składki opłacać jednym zwykłym przelewem. Zmiana w opłacaniu składek do ZUS dotyczy również płatników z zagranicy. Ich numer rachunku składkowego będzie zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego.

List z ZUS

Jeśli do końca tego roku nie odbierzemy listu poleconego z ZUS, nie otrzymamy go, czy też zgubimy go, to powinniśmy: 

- zgłosić się do placówki ZUS po duplikat wydruku albo

- zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00) z prośbą o ponowne wysłanie listu albo

- skorzystać z wyszukiwarki na stronie www.eskladka.pl

 

Wyszukiwarka na stronie www.eskladka.pl

W każdej chwili możemy sprawdzić lub wydrukować swój NRS korzystając z uruchomionej przez ZUS wyszukiwarki. Trzeba tylko wpisać dane identyfikacyjne, z jakimi (jako płatnicy składek) zgłosiliśmy się do ZUS (tj. numer NIP, REGON lub PESEL). Gdy je podamy, wyświetli się nasz numer rachunku składkowego. Taką informację można wydrukować oraz zapisać do pliku PDF.

Z wyszukiwarki mogą także korzystać biura rachunkowe, pełnomocnicy lub osoby trzecie, które opłacają należności za płatnika składek.

 

Numer rachunku składkowego

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS (60000002) i numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Jeśli jesteśmy płatnikiem składek, ale nie posiadamy NIP, to indywidualny numer rachunku składkowego zawierać będzie wewnętrzny numer płatnika, nadawany przez ZUS.

Natychmiastowe rozliczenie

W przelewie nie będziemy już podawali jakie składki opłacamy i za jaki okres, tylko podamy łączną kwotę, którą musimy zapłacić. ZUS każdą wpłatę sam proporcjonalnie podzieli na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, w oparciu o kwoty podane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

 

Długi - pomoc z ZUS

Jeśli w 2017 r. będziemy mieli zaległości z tytułu nieopłaconych składek do ZUS, to wpłaty dokonane w 2018 r. pokryją naszą najstarszą należność. Nie będą nam wtedy rosły odsetki za zwłokę, ale wystąpi zaległość w bieżącym miesiącu, gdyż nie będzie opłacona składka na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że jeśli zgłoszeni byliśmy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to stracimy prawo do świadczeń z niego przyznawanych, np. zasiłku chorobowego.

Jeśli uznamy, że do końca tego roku nie uda nam się spłacić całego zadłużenia, to powinniśmy skorzystać z formy pomocy proponowanej przez ZUS i złożyć wniosek o układ ratalny. Gdy podpiszemy umowę z ZUS, to zachowamy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i systematycznie będziemy spłacać nasze zaległości. Pomoc formalną otrzymamy od doradców ds. ulg i umorzeń, których stanowiska znajdują się w każdym oddziale ZUS.

Więcej informacji o e-Składce znaleźć można na stronie www.zus.pl/eskladka, gdzie zamieszczony jest również link do elektronicznego szkolenia.