null

Dodatek osłonowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Informacja graficzna o nowym dodatku osłonowym.
Autor: Ł. Szczepaniak

Od stycznia można składać wnioski o przyznanie nowego świadczenia – dodatku osłonowego. O świadczenie mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód netto nie przekracza 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym oraz 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 3850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dla osób, których głównym źródłem ogrzewania jest np.: piec, kuchnia węglowa, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Do wniosków złożonych do 31.07.2022 r. uwzględnia się dochód za 2020 r., natomiast do wniosków składanych od 1.08.2022 r. będzie uwzględniany dochód za 2021 r. będzie uwzględniany dochód za 2021 r. III część wniosku to oświadczenie dotyczące dochodów nieopodatkowanych. W tym oświadczeniu należy wskazać dochód z roku 2020, od którego nie jest odprowadzany podatek.

Wypełniony formularz wniosku można składać w Urzędach Dzielnic w Wydziałach Obsługi Mieszkańców właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek lub przez system ePUAP. Formularz o dodatek osłonowy znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania.