null

Dobry start 300+

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na białym tle znajduje się informacja o zmianie organizacyjnej realizowania programu Dobry Start 300+. W górnej części grafiki znajduje się logo Dobry start i ikonkami dzieci.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wynosi 300 zł. Wypłacane jest jednorazowo raz w roku, niezależnie od dochodu, na uczące się dziecko.

Gdzie uzyskam więcej informacji o Programie „Dobry start”?