null

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE:

  • I piętro Ratusza - sala obsługi, tel. 22 325 40 72/73/74/75/76/77

e-mail: bemowo.baiso@um.warszawa.pl

  • Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL:
     22 325 40 69, 22 325 40 65
  • Sprawy zameldowań decyzją administracyjną: 22 325 40 63, 22 325 40 64
  • Rejestr wyborców: 22 325 40 71, 22 325 40 67
  • Sekretariat Delegatury: 22 325 40 60
  • Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, procedury, formularze znajdą Państwo w poniższym linku:

 https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-obywatelskie

Zakres działalności DBAiSO dostępny jest na BIP.