null

Decyzja Wojewody Mazowieckiego dotycząca nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. przez Powiat Warszawski nieruchomości znajdującej sięw ulicy Powstańców Śląskich.

Drukuj otwiera się w nowej karcie