null

Decyzja nr L-45/2020 z dnia 18 marca 2020 r. (budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2x DN100/200  na częściach działek ew. nr: 39, 40/3, 41/1 z obrębu 6-13-14, na działkach ew. nr: 99/5,99/6 z obrębu 6-11-02 oraz na częściach działek ew. nr 92/2, 99/8,...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam,  że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 45/2020 z dnia 18 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2x DN100/200  na częściach działek ew. nr: 39, 40/3, 41/1 z obrębu 6-13-14, na działkach ew. nr: 99/5,99/6 z obrębu 6-11-02 oraz na częściach działek ew. nr 92/2, 99/8, 99/7 i 108/1 z obrębu 6-11-02 położonych w rejonie ul. Narwik i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W trakcie postępowania organ otrzymał Postanowienie oznacz. WAW-UO-4501.36.St.2020.PM z dnia 9 marca 2020 r.  wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uzgadniające projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych.

 

OBWIESZCZENIE_DECYZJA_NR_L_45_2020