null

Decyzja nr L-44/2020 z dnia 18 marca 2020 r. (budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN200 na  działkach ew. nr: 99/5 i 99/6 oraz na częściach działek ew. nr: 92/2, 99/7, 99/8 z obrębu 6-11-02 położonych w rejonie ul. Narwik i ul. Lazurowej w Dzielnicy...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 44/2020  z dnia 18 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN200 na  działkach ew. nr: 99/5 i 99/6 oraz na częściach działek ew. nr: 92/2, 99/7, 99/8 z obrębu 6-11-02 położonych w rejonie ul. Narwik i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W trakcie postępowania organ otrzymał Postanowienie oznacz. WAW-UO-4501.35.St.2020.PM z dnia  9 marca 2020 r.  wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uzgadniające projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych.

 

OBWIESZCZENIE_DECYZJA_NR_L_44_2020