null

Decyzja nr L-42/2020 z dnia 17 marca 2020 r. (budowa odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV wraz ze słupem kablowym 110 KV w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Lazurowej )

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 42/2020  z dnia 17 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV wraz ze słupem kablowym 110 KV na częściach działek ew. nr: 14/6, 13/2, 12/3, 7/4, 7/3 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W trakcie postępowania organ otrzymał Postanowienie oznacz. WZW-UO-4501.09.St.2020.PM z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uzgadniające projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych.

 

OBWIESZCZENIE_DECYZJA_NR_L_42_2020