null

Decyzja nr L-41/2020 z dnia 17 marca 2020 r. (budowa drogi publicznej kategorii gminnej na częściach działek ew. nr: 6/9, 6/10 z obrębu 6-13-05, położonych w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 41/2020 z dnia 17 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie drogi publicznej kategorii gminnej na częściach działek ew. nr: 6/9, 6/10 z obrębu 6-13-05, a w zakresie infrastruktury technicznej i połączenia z istniejącą siecią dróg publicznych na częściach działek ew. nr: 6/10, 11, 12/4 i 14/7 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE_DECYZJA_L_41_2020_