null

decyzja nr L-34/2018 z dnia 30.03.2018 r. (stacja bazowa telefonii komórkowej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że na wniosek: P4 Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Roszkowskiego wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-34/2018 z dnia 30.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ew. 6/8 z obrębu 6-13-05 położonej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_decyzja_LICP_34_2018