null

Czyste powietrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. 

Program realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Szczegółowe informacje TUTAJ

Wymagane Dokumenty

  1. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, złożone na formularzu wniosku określonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

Wypełnij wniosek dostępny na tej stronie, w sekcji "Pliki do pobrania" i wydrukuj go. Druki dostępne są w formacie pdf lub docx.

  1. Do żądania wydania ww. zaświadczenia należy dołączyć odpowiednio: 
  1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
  2. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będących przedmiotem wniosku.

Postępowanie nie podlega opłatom.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, należy złożyć je osobiście w punkcie Obsługi Mieszkańców.

[!]  Wniosek o uzyskanie dotacji do Programu Czyste Powietrze należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (00-593), ul. Ogrodowa 5/7, tel.: 22 50 44 100. Pytania dotyczące Programu można kierować na adres: czystepowietrze@wfosigw.pl.