null

Cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
29.06.2022 16:00 - 29.06.2022 20:00
Grafika przedstawia grupę osób ubranych w oficjalne stroje. siedzą przy stole podczas spotkania. Tekst: cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców"
Autor: Ł. Szczepaniak

Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy zaprasza na cykl sześciu stacjonarnych szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Poniżej lista planowanych wydarzeń w ramach szkoleń:

 1. Wykład pt. „Zatrudnianie pracowników będących obywatelami Ukrainy”, termin 11.05.2022 r. w godz. 16:00-20:00
 • uprawnienia cudzoziemców wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • szczegółowe rozwiązania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 1. Wykład pt. „Podstawy prawa europejskiego”, termin 25.05.2022 r. w godz. 16:00-20:00
 • czym jest prawo europejskie i jakie są jego podstawy
 • akty prawne prawa europejskiego i ich zaszeregowanie względem polskiego prawa
 • organy Unii Europejskiej i ich podstawowe zadania
 • wpływ prawa europejskiego na codzienne życie w Polsce
 • prawo, wyroki TSUE (np. w sprawach frankowych)
 • fundusze unijne
 • możliwości dochodzenia praw przed sądami UE
 • możliwość prowadzenia działalności w państwach UE
 • praktyczne aspekty swobód rynku wewnętrznego
 1. Wykład pt. „Prawo nowych technologii-wykorzystanie dronów, elektromobilność”, termin 1.06.2022 r. w godz. 16:00-20:00
 • wykorzystanie dronów, elektromobilność
 1. Wykład pt. „Podstawy procedur prawnych”, termin 8.06.2022 r. w godz. 16:00-20:00
 • wprowadzenie do procedury cywilnej
 • wprowadzenie do procedury karnej
 • wprowadzenie do procedury administracyjnej i postępowania przed sądami administracyjnymi
 1. Wykład pt. „Przedsiębiorca w kontaktach z administracją”, termin 22.06.2022 r. w godz. 16:00-20:00
 • zasady prawa administracyjnego
 • wybrane ustawy regulujące prawa i wolności obywatelskie – podstawowe założenia, przykładowe rozwiązania prawne
 • zamówienia publiczne – możliwość ubiegania się o wykonywanie zamówień publicznych, częste błędy w ofertach, podwykonawcy
 • nowe formy kontaktów przedsiębiorców z administracją skarbową, elektronizacja, planowane rozwiązania dotyczące kontaktów z urzędem skarbowym
 • kompetencje służb skarbowych i Policji w kontaktach z przedsiębiorcą
 1. Wykład oraz warsztaty praktyczne pt.”Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – praktyczne aspekty ubiegania się o preferencyjne pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu”, termin 29.06.2022 r. w godz. 16:00-20:00

Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy

 1. Miejsce szkolenia: MAL Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka, ul. Powstańców Śląskich 126, na terenie Galerii Handlowej Bemowo, sala obok sklepu Pepco.
 2. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy pod nr. tel. 22 443 75 61.
Plakat promujący cykle bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców.

 

 

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.