null

Budowa ul. Gierdziejewskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budowa ul. Gierdziejewskiego

4Równolegle do ulicy Mory, która znana jest ze szpaleru zabytkowych lip, powstaje szeroka arteria. To ulica Kazimierza Gierdziejewskiego, która ciągnie się wzdłuż granicy Warszawy, przebiega nad linią kolejową do Poznania i łączy się z siecią uliczną w Ursusie. Ulica wraz z wiaduktem będzie wyposażona w dwa pasy ruchu w każdą stronę, oświetlenie, ciągi pieszo – jezdne, ekrany dźwiękochłonne Ulica Gierdziejewskiego wyposażona została także w zatoki autobusowe. Oznacza to, że będzie można uruchomić dodatkowe połączenie autobusów między Bemowem a Ursusem. Skrzyżowanie nowej arterii z ulicą Połczyńską będzie jednopoziomowe. Zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Budowa ulicy Gierdziejewskiego związana jest z przebiegającą obok trasą ekspresową S8. Budowa nowej arterii ma na celu zapewnienie połączenia terenów Ursusa z terenami Mory oraz przejazd nad torami PKP w ciągu ulicy oraz włączenie do ul. Poznańskiej. droga jest elementem zamierzenia inwestycyjnego "Obsługa komunikacyjna terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP oraz z projektowaną trasą ekspresową Armii Krajowej S-8". Kiedy arteria zostanie oddana do użytku? Planowany termin zakończenia prac - wiosna 2013