null

Budowa odcinka drogi publicznej w rejonie ul. Rayskiego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na części działki ew. nr: 12 z obrębu 6-13-02, położonej w rejonie ul. Rayskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.UD-I-WAB-B.6733.84.2019.JKO