null

Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Szeligowskiej - zawieszenie postępowania.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 320/2019 z dnia 04.11.2019 r. o zawieszeniu z urzędu do dnia 09.09.2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ogólnospławnej na części działki ew. nr: 14/7 z obrębu 6-13-05, położonej w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.UD-I-WAB-B.6733.68.2019.JKO