null

Bezpieczne osiedle

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prosimy o przekazywanie zgłoszeń w ramach programu „Bezpieczne Osiedle” elektronicznie na adres e-mail: bemowo.bbizk@um.warszawa.pl.

Zachęcamy do korzystania z Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy.

Więcej informacji na stronie: https://warszawa19115.pl/

Nie musisz rozumieć skomplikowanych struktur urzędowych, żeby się z nami skontaktować. Dotrzesz do nas nie wychodząc z domu. Wystarczy, że wybierzesz wygodny dla Ciebie sposób kontaktu z Warszawa 19115. Do wyboru masz:

 • Bezpłatną aplikację mobilną Warszawa 19115. Korzystając z aplikacji możesz zgłosić problem wymagający interwencji służb miejskich, zgłosić pomysł na ulepszenie miasta, decydować o budżecie obywatelskim i otrzymać komunikaty o bieżących wydarzeniach w mieście oraz  ostrzeżenia o lokalnych zagrożeniach. W aplikacji możesz sprawdzić aktualną jakość powietrza w Warszawie, wskazać miejsce, w którym powinniśmy posadzić drzewo, sprawdzić harmonogramy odbioru śmieci oraz dowiedzieć się jak prawidłowo segregować odpady. Sprawdzisz  także, gdzie znajdują się ogólnodostępne toalety oraz płatne i bezpłatne parkingi.
 • Portal warszawa19115.pl. Korzystając z portalu możesz, wybierając właściwą zakładkę na stronie, zgłosić problem wymagający interwencji służb miejskich, uzyskać informacje dotyczące bieżącej działalności i funkcjonowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek, zgłosić pomysł na ulepszenie miasta .Możesz także zarezerwować termin wizyty w Urzędzie oraz skorzystać z usług tłumacza migowego.
 • Telefon 19115. Korzystając z numeru 19115 uzyskasz pełną informację o usługach realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie, zgłosisz problem, którym powinny zając się służby miejskie, przekażesz swój pomysł na ulepszenie miasta. Numer 19115 jest jednolitym ogólnowarszawskim numerem kontaktowym, zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Opłata za połączenie z numerem 19115 jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej.
 • E-mail: kontakt@um.warszawa.pl i czat. Korzystając z e-maila lub czatu uzyskasz pełną informację o usługach realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie, zgłosisz problem, którym powinny

Zależnie od sprawy, z którą się do nas zgłosisz, udzielimy informacji „od ręki” lub przekażemy do realizacji, do odpowiedniego adresata (właściwej merytorycznie jednostki miejskiej). W takim przypadku, otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z numerem, dzięki któremu możesz w każdej chwili sprawdzić, na jakim etapie realizacji jest Twoja sprawa.

Pamiętaj. Sprawy związane z bezpośrednim zagrożenie życia i zdrowia, zgłaszaj niezwłocznie przez numer alarmowy 112. 

Dzięki Warszawa 19115 wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda i żyje nasze miasto.

Razem dbamy o Warszawę!


Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na władzy samorządowej oraz Policji. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna obecność służb porządkowych w Warszawie, ich szybkie reagowanie i skuteczność działania ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Natomiast działania prewencyjne i edukacja obywatelska przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo realizuje z powodzeniem od kilkunastu lat program prewencyjny pn. „Bezpieczne osiedle”. To program ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców bemowskich osiedli. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania.  

Do działań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego zapraszamy mieszkańców, działaczy społecznych, członków rad osiedli, rad budynków oraz inne osoby które są zainteresowane długotrwałą działalnością w Grupie Osiedlowej obejmującej swym zasięgiem poszczególne osiedla na terenie Dzielnicy Bemowo.


Skład Grup Osiedlowych:

 • policjant dzielnicowy – właściwy dla danego rejonu,
 • strażnik miejski – właściwy inspektor ds. rejonu,
 • przedstawiciel właściwej Rady Osiedla,
 • przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Bemowo

Zadania Grup Osiedlowych:

 • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
 • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,
 • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Ponadto działalność grup ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

 

GRUPY OSIEDLOWE działające w ramach programu Bezpieczne Osiedle obejmują swoim działaniem następujące osiedla:

GO  I – Osiedle Groty, Boernerowo, Osiedle Bemowo III

GO  II  – Osiedle Bemowo IV, Osiedle Bemowo V

GO III – Osiedle Bemowo I, Osiedle Bemowo II, Osiedle Stare i Nowe Górce

GO IV – Osiedle Przyjaźń, Spółdzielnie Mieszkaniowe Jelonki

GO  V   – Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska

GO  VI – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Rozłogi

Przykłady działań zainicjowanych przez Grupy Osiedlowe

 1. Uporządkowanie zaniedbanej i zaśmieconej działki przy ul. Powstańców Śląskich 

       

2. Przebudowa podjazdów dla pieszych i rowerzystów – ul. Lazurowa.

     

3. Poprawa widoczności i bezpieczeństwa na przejściu przez torowisko na tyłach bazaru ul. Powstańców Śląskich.

     

4. Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych obok żłobka ul. Klemensiewicza.

     

5. Uzupełnienie pokrywy studzienki przy ul. Himalajskiej.