null

Baza teleadresowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Telefony kontaktowe

Informacja ogólna 22 44 37 644
Zasoby Lokalowe 22 44 37 570
Ochrona Środowiska 22 44 37 820
Infrastruktura 22 44 37 660
Działalność Gospodarcza 22 44 37 628
Geodezja
Nieruchomości
 
22 53 37 532
Architektura 22 44 37 750
Karta Warszawiaka
Gospodarka Odpadami
Bemowo – NET
Bemowska Karta Mieszkańca
 
22 44 37 633
22 44 37 634
 
Kancelaria Urzędu 22 44 37 640
Świadczenia Rodzinne 22 44 37 588
Informacja Komunikacyjna 22 44 37 645
Rejestracja Pojazdów 22 32 54 081
22 32 54 082
22 32 54 083
22 32 54 085
22 32 54 086
 
Prawo Jazdy 22 32 54 058
 
Meldunki 22 32 54 077
22 32 54 076
22 32 54 075
 
Dowody Osobiste 22 32 54 073
22 32 54 074
 
Kasy Urzędu 22 44 37 650
22 44 37 649
22 44 37 648
 
Punkt Paszportowy 22 325 40 40
Urząd Stanu Cywilnego UD Wola – 22 443 59 89
UD Bielany – 22 443 99 49
 
Punkt Usługowy: Ubezpieczenia 22 53 37 732
Referat Gospodarki Odpadami – opłaty 22 44 37 713
22 44 37 714
22 44 37 715
22 44 37 716
 
Gospodarka Odpadami – interwencje
Infolinia Urzędu m. st. Warszawy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
 
19115
22 632 00 51 wew. 227
https://warszawa19115.pl/