null

Grzegorz Kuca – Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Grzegorz Kuca – Burmistrz Dzielnicy Bemowo

e-mail: bemowo.sekretariat@um.warszawa.pl
tel. 22 443 75 51
pok. 255

Bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Bemowo:

 1. Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Bemowo;
 2. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Bemowo;
 3. Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo;
 4. Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo;
 5. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo;
 6. Wydział Prawny dla Dzielnicy Bemowo;
 7. Zespół Kadr dla Dzielnicy Bemowo;
 8. Zespół Obsługi Zarządu dla Dzielnicy Bemowo;
 9. Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Bemowo.

Burmistrz Pan Grzegorz Kuca sprawuje nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których właściwość miejscowa i siedziba znajdują się na terenie Dzielnicy Bemowo:

 1.  Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy;
 2.  placówek oświaty i wychowania.