null

Archiwum

Drukuj otwiera się w nowej karcie


1. Uchwała Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 1108/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku („Realizacja całorocznych projektów, przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych tworzących ofertę kulturalną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”) 

UCHWAŁA NR__11082017
 


2. Uchwała Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 1109/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku („Prowadzenie warsztatów artystycznych bez ograniczeń wiekowych”)

UCHWAŁA NR_ 11092017

 


3. Uchwała Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 1110/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku („Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”)

UCHWAŁA NR_ 11102017

 


4. Uchwała Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 1125/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie rekomendowania do finansowania oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku („Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym”)

UCHWAŁA NR_ rekomendacja