null

Akademia Talentów Piłkarskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Akademia Talentów Piłkarskich

 

Akademia Talentów Piłkarskich powstała w sierpniu 2012 roku . Początkowo zajęcia prowadzone były w dwóch ośrodkach: w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 oraz w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie przy ul. Szobera 1/3.
Akademia Talentów Piłkarskich realizuje unikatowy Program Szkolenia „ Szkółki Piłkarskie Nivea” przygotowany przez Akademię Ajax Amsterdam.
Program przewiduje szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie z filozofią futbolu Akademii Ajax Amsterdam. Treningi realizowane są dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej rozpisane na szczegółowe konspekty zajęć, dostosowane do każdej grupy wiekowej. Dodatkowo polecamy zawodnikom trenującym w ATP zajęcia ogólnorozwojowe np. „ Od zabawy do sportu” realizowane przez Biuro Sportu m.st Warszawy, lekkoatletykę, gry zespołowe, pływanie, taniec, judo oraz inne sporty uzupełniające.

Celem Akademii Talentów Piłkarskich jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:
•doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej dzieci , młodzieży i dorosłych,
•prowadzenie szkolenia sportowego,
•zapewnianie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
•organizowanie współzawodnictwa sportowego,
•uczestnictwo w imprezach sportowych,
•organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
•angażowanie dzieci , młodzieży i dorosłych do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
•dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych,
•dbałość o zdrowie dzieci, młodzieży i dorosłych,
•popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

Akademia Talentów Piłkarskich realizuje swoje cele poprzez:
•wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia zawodnikom Akademii, którzy osiągają sukcesy sportowe,
•zapewnianie zawodnikom Akademii dostępu do infrastruktury sportowej,
•prowadzenie zajęć sportowych,
•organizację i udział w imprezach sportowych,
•organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
•współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
•organizowanie obozów sportowych,
•współpracę z organami administracji publicznej,
•pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Akademii.

KONTAKT:
ATP "AKADEMIA TALENTÓW PIŁKARSKICH"
siedziba:
ul. Powstańców Śląskich 89B m234
01-355 Warszawa
tel. 605 315 517
www.atp-warszawa.pl