null

„Tydzień ulgi” i „Dwie godziny szczęścia” – kampania w bemowskich szkołach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tydzień ulgi w bemowskich szkołach

Głos z Krakowa o ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „TYDZIEŃ ULGI”, zainicjowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dotarł również do Bemowa!!!

Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek – podarujmy młodzieży tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek” – wyjaśnia prof. Aleksandra Gruszka -Gosiewska, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ.

Maksymilian Ciszkowski, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy nie pozostał na informacje o tej  Kampanii obojętny.  W pierwszej kolejności przedstawił idee Kampanii Piotrowi Kobierskiemu, Zastępcy Burmistrza d.s. oświaty oraz Maciejowi Bartosiakowi, Radnemu Dzielnicy Bemowo będącemu jednocześnie Opiekunem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo.  Nie trzeba było długo czekać na reakcję, akcja błyskawicznie nabrała tempa.  I tak z inicjatywy przedstawiciela bemowskiej młodzieży z ideą Kampanii zostali zapoznani dyrektorzy publicznych szkół naszej dzielnicy, którzy z aprobatą  przyjęli prośbę dołączenia do Kampanii. Ponadto  w wariancie  bemowskim dodano tzw. „ DWIE GODZINY SZCZĘŚCIA”.  

Kampania ogólnopolska „TYDZIEŃ ULGI” skierowana jest do uczniów powracających do szkół po zakończeniu nauki  zdalnej. Jej głównym założeniem jest stworzenie uczniom  „przyjaznych warunków, radosnego klimatu i otwartości”- o czym Przewodniczący Maksymilian Ciszkowski napisał w swoim wystąpieniu do Dyrektorów  wszystkich bemowskich szkół publicznych. Zastępca Burmistrza, Piotr Kobierski wspierając tę inicjatywę zwrócił się do dyrektorów i kadry pedagogicznej, aby był to tydzień bez klasówek, bez sprawdzianów,  bez odpytywania i bez zadawania prac domowych. „Zależy nam, żeby nasi nauczyciele włączyli się do Kampanii i pozwolili uczniom bezstresowo zacząć naukę w murach szkolnych po tak długiej przewie. Liczę na  ich zrozumienie  i wsparcie. Dodatkowo chciałbym, żeby w pierwszym dniu pobytu dzieci w szkole, ich dwie pierwsze godziny lekcyjne były czasem, który nazwałem „DWIE GODZINY SZCZĘŚCIA”. Ważne jest, aby  ten czas przeznaczyć na  zajęcia integracyjne, pozwalające na miłe spotkania z koleżankami i kolegami, rozmowy z wychowawcami i nauczycielami, z którymi od tak dawna nie mieli możliwości się widzieć. Mam nadzieję, że przyjęte rozwiązania jakimi będą  „TYDZIEŃ ULGI” oraz „DWIE GODZINY  SZCZĘŚCIA”  ułatwią naszym dzieciom i młodzieży odnowić relacje i odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej”. 

 Swoje życzenia uczniom i nauczycielom przekazał  także Radny Maciej Bartosiak „wszyscy trzymamy kciuki i życzymy zdrowia, powodzenia i sukcesów naszym uczniom i całej kadrze szkolnej w ostatnich miesiącach nauki szkolnej ”.

„Tydzień ulgi” i „Dwie godziny szczęścia” – kampania w bemowskich szkołach

Załączniki: