Bemowo Dzielnica m.st. Warszawy

  • Cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców

    Następne wydarzenia:

    Powstańców Śląskich 126
    Projekt Klubu Bemowskiego Przedsiębiorcy zakłada organizację w latach 2021-2025 szkoleń, konferencji oraz spotkań dla przedsiębiorców, a także organizację spotkań dla uczniów licealnych z doradcami zawodowymi celem dokonania predyspozycji przedsiębiorczych. Projekt należy do listy projektów wpisujących się w realizację celu 2.4. Strategii #Warszawa2030 – „Program przedsiębiorcza Warszawa”.